mình đang tìm mua 1 con yến tại HN có anh em nào nhà có yến đẻ bán rẻ cho mình với ra hàng toàn trên 1 tr , mình chỉ cần hót thôi yến lai hoặc pha chút đen trên đầu cũng được nếu có màu vàng thì càng tốt