Mấy anh có anh nào có mấy file của chim Ốc Mít +chào màoautolinker.com autolinking image + Chích Chèo Than thì cho em xin nhé em đang rất cần tìm mãi mà tim không ra
mail:thuan_tanlocphu@yahoo.com.vn
em xin cám ơn nhiều