...tôi hỏi loại lưới nao... đàn a nói: chỉ cần lưới bọc hoa quả......buộc vào bên trong lồng khuyênautolinker.com autolinking image nan mau...để khi chim phi dàu vào lồng...sẽ bớt đau..