... ổn rồi a...làm kiểu thế này đi bẫy cả 100 năm không sợ hỏng lồng... nhìn thích lắm...cám ơn a Bạch Đề đã chia sẻ...