Anh em trên diễn đàn làm ơn cho em hỏi ai biết địa chỉ hay số đt bác long nhỏ làm lụpautolinker.com autolinking image cu gáyautolinker.com autolinking image làm on cho em xin.anh Bạch Đề giúp em với