Mình mới mua 1 con than chuyềnautolinker.com autolinking image, xin cho hỏi chừng nào nó trổ lông đen,chủ tiệm bảo là trống . Mình chưa tin lắm. Về nhà mình có thử nhổ 1 vài sợi lông ức, Không biết chừng nào nó ra lại. Điều này cũng hoc mấy AE trên diễn đàn. Mong được giải đáp. Đa tạ.